Ľadová jaskyňa

Ľadová jaskyňa

Ľadová jaskyňa pri vstupe

Ľadová jaskyňa v Litmanovej je 26,3 m dlhá s hĺbkou od povrchu 7,4 m. Jaskyňa známa miestnym obyvateľstvom aj pod názvom Ľadovňa alebo Jaskyňa v Ostrých skalkách je od dávna súčasťou prírodných krás a zaujímavostí Litmanovej. Jej pomenovanie vzniklo na základe výskytu ľadu aj počas leta. Bola vytvorená eróznou činnosťou terénu a dotvorená potokom Rozdiel.

V minulosti bola niekoľkokrát prebádaná nadšencami ako aj štátnymi inštitúciami. Prvýkrát sa s prieskumom Ľadovej jaskyne začalo v roku 1931. Potom, údajne ešte v tom istom roku, uskutočnili niekoľko akcií so zámerom dostať sa hlbšie do podzemia. Pri zväčšovaní vstupného otvoru boli v tom čase použité aj priemyselné trhaviny, a však podľa miestnych neúspešne. Ďalšia výskumná expedícia, ktorá sa pokúsila o prieskum bola štátna, a kvôli 2. sv. vojne ju podnikli až o niekoľko rokov neskôr.

A ako vyplýva z ich zápiskov, odstrelom skál vo vchode pocítili silný mrazivý prievan stúpajúci z útrob jaskyne. Tento mrazivý prievan je jasne zreteľný aj v súčasnosti. Po tomto pokuse vraj jaskyňu navštívili ešte niekoľko krát a následne jaskynný otvor zavalili pomocou nálože, čím jaskyňa upadla do zabudnutia. Dnes je prístupná len sčasti a pre širokú verejnosť je prakticky neznáma, preto si nejeden bádateľ príde na svoje v rokmi nedotknutej jaskyni. V súčasnosti, po „znovuobjavení“ sa stáva lákadlom a príjemným cieľom krátkej nenáročnej pešej turistiky.

Poloha a prístup

Nachádza sa asi 1 km severozápadne od obce Litmanová. Dostanete sa k nej po žltej trase, ktorá vedie okolo lyžiarského strediska smerom na štátnu hranicu. 300 m za strediskom treba odbočiť do prava a prekročiť potok Rozdiel. Vodítkom, orientačným bodom by mohla byť z lesa vyčnievajúca skala, viditeľná po pravej strane za ktorou treba odbočiť do prava. A jaskyňa je v lese nad tou vyčnievajúcou skalou. Ak ste sa po žltej trase dostali až na križovatku poľných ciest, kde stojí kríž tak ste už ďaleko a musíte sa vrátiť o 100 m naspäť.Jaskyňa je na mapke označená číslom 3.

Prejsť na Rezerváciu