Baraní roh

Baraní roh ďalšim zaujímavým bodom zo zoznamu prírodných zaujímavostí okolia, ku ktorému vedie značený turistický chodník. Predstavuje asi 20m vysoké bradlo. O tomto bradle je niekoľko legiend v spojení so zbojníkmi a ukrytým pokladom kdesi pod ním a neskôr o ukrývajúcich sa partizánoch v čase 2. sv. vojny. V stenách sú jasne viditeľné otlačky hlavonožcov z prehistorických čias pripomínajúce baranie rohy. Preto sa bradlo volá aj dnes Baraní roh. Podľa legendy sa v bradle nachádzala diera, a znaky v tvare slnka s mesiacom viditeľné zvonku vyryli zbojníci ukrývajúci sa v nej. V strede bradla sa pod stenou nachádza krátka nízka štôlnička prístupná v dĺžke 1,6 m a na jej konci je štrbina, z ktorej silnejšie prúdi studený vzduch. Štrbinu, ako aj podkopanú stenu vyhĺbili baníci a hľadači pokladov. Celkom vľavo na okraji bradla je tiež menšia, veľmi úzka a zatarasená jaskynka dlhá asi 22,5 m.

Poloha a prístup.

Nájdete ho juhozápadne od Litmanovej v doline potoka Malý Lipník, neďaleko Jarabinského prielomu. Baraní roh bol v minulosti dobre viditeľný z diaľky, dnes je pokrytý porastom. Od Ubytovania Naďa je vzdialený asi 2 km čo je 30-45 min. pešej chôdze (žltá trasa, pozri mapku). Baraní roh je na mapke označený číslom 8.

Prejsť na Rezerváciu