Obidza

Obidza je poľská usadlosť v kopcoch na slovensko-poľskom pohraničí. Leží za líniou najsevernejšieho cípu štátnej hranice Litmanovského chotára. Dá sa povedať, že sa tu zbiehajú štyri oficiálne značené turistické chodníky, ktoré vedú rôznymi smermi. V lete je tiež frekventovaným miestom peších turistov, cyklistov a v zime bežcov na lyžiach.

Poloha a prístup k Obidzi

Na obidzu sa dostanete od SEDLA ROZDIEL smerom po hranici na východ cez SIHLU po modrej značke, alebo od ELIÁŠOVKY po hranici smerom na západ po zelenej značke. Dostanete sa k nej aj priamo z Litmanovej po žltej neoficiálnej neznačenej trase známou hlavne tunajšími obyvateľmi.

Na mapke je označená číslom 19.

Prejsť na Rezerváciu