Vajcovka minerálny prameň

Vajcovka - minerálny prameň

Vajcovka minerálny prameň (570 m n. m.). Je nekomerčné žriedlo jedinečnej minerálnej vody charekteristickej svojím zápachom pripomínajúcim skazené vajce. Na prvý vnem pôsobí odpudzujúco, avšak jej blahodárne účinky sú známe oddávna. Teraz vieme, že zápach vody spôsobuje sulfán, H2S a horninové prostredie, ktoré obsahuje zlúčeniny síry. Tieto látky sa v styku s vodou uvoľňujú v rôznom množstve a forme. V Karpatoch a na Zamagurí sú desiatky prameňov s podobným zápachom, typickou vôňou a dokonca aj s názvom Vajcovka. V minulosti sa o prameň starali pastieri a ľudia obrábajúci polia v jej okolí, dnes sa prameň využíva zriedka. Taktiež už nie je cítiť zápach do vzdialenosti niekoľkých metrov od prameňa ako kedysi. V súčastnosti je  cieľom nenáročnej túry a príjemným spestrením dňa mnohých, ktorí vedia oceniť hodnotu vody tohoto unikátneho prameňa.

Poloha a prístup k Vajcovke

Nachádza na juhu od obce asi 1 km od Ubytovania Naďa. V smere toku potoka. Dostanete sa tam po príjazdovej ceste, ktorá vedie do Litmanovej, čiže na juh po ceste smerom do Jarabiny. Asi 2/3 trasy tvorí asfaltový povrch. Potom, v najnižšom bode, a zároveň v mieste, kde sa potok približuje k ceste, odbočíte doprava a prekročíte potok. Trasa nie je značená, ale orientačným bodom je plynový stĺpik oranžovo čiernej farby označujúci plynové potrubie, ktorý vidno z cesty. Pozri foto:

Prekoročíte potok a odbočíte vľavo. Asi po 200 metroch sa ocitnete na lúke a približne o ďalších 100 m sa dostanete k jarku v strede lúky, okolo ktorého sú stromy, a ktorý vyteká z prameňa. Pôjdete kúsok hore proti prúdu a dostanete sa k prameňu pod lesom a ste na mieste. PS: potok budete musieť asi prebrodiť.

Prameň je na mapke označený číslom 13.

Prejsť na Rezerváciu