Nestville park Hniezdne

Nestville chocolate

Nestville park v obci Hniezdne. Jeho vzniku predchádzal významný objav v podhradí hradu v Starej Ľubovni. Objav bol postupne doplnený o historické dokumenty a artefakty, z ktorých vyplýva, že v Starej Ľubovni sa nachádzal najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Podľa všetkého ide o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska.

Nestville Park je bránou k spoznaniu jedného z najmalebnejších kútov Slovenska. Naším cieľom je nadviazať na duševné vlastníctvo a tradície ľudí z regiónu severného Spiša a takto ho zachovať pre budúce generácie. Okrem oboznámenia sa s históriou regiónu a jej najdôležitejšími udalosťami, máme tiež záujem ukázať návštevníkom expozície historické udalosti, ktoré významne ovplyvnili výrobu liehovín a s ňou súvisiacich remesiel v regióne severného Spiša.

Nová expozícia Nestville Park je unikátnym projektom v rámci oživenia turistického ruchu severného Spiša. Cieľom je znázorniť a priblížiť návštevníkom históriu, tradičné remeslá, výnimočnú zručnosť ľudí žijúcich na tomto území. Tieto etapy a artefakty sú postupne znázornené v samostatných častiach expozície:

  1. História – historické remeslá, ktoré súviseli s liehovarníctvom
  2. Moderna – moderný rafinéria na výrobu liehu
  3. Tradícia – Rezbárska sála s vyrezávaným obrazom a sklady zrenia whisky

viac info, otváracie hodiny a aktuálne podujatia na tejto adrese: http://www.nestvillepark.sk/podujatia

V závere prehliadky majú návštevníci možnosť vidieť Rezbársku sálu, ktorá je skvostným dielom miestnych rezbárov, kde sa nachádza najväčší vyrezávaný drevený obraz v Európe. Pracovali na ňom tri roky a je srdcom celej expozície. Prehliadka miestnosti je spojená s malým prekvapením – špeciálnou odmenou vo forme ochutnávky prvej slovenskej whisky Nestville, ktorá tu zrie v dubových sudoch.

V obchode so suvenírmi si môžu návštevníci nakúpiť rôzne suveníry ako aj produkty spoločnosti Nestville Distillery.

zdroj: www.nestvillepark.sk

 

Prejsť na Rezerváciu