Jarabinský prielom

 

zdroj: youtube.com

 

Jarabisnký prielom je vlastne sústava kaskádovitých, po sebe nasledujúcich hrncov kruhového tvaru v kľukatom koryte potoka s malými nádržkami, ktoré vznikli vírivým tokom vody. Ich priemer je až 3 m a hĺbka 1 – 3 m.  Jarabinský prielom je vytvorený z druhohorných vápencových skál pieninského úseku bradlového pásma. Horná časť prielomu je široká niekoľko desiatok metrov, obkolesená je vysokými stenami a strmými svahmi. Celková dĺžka je okolo 800 m. Vznikol hlavne eróziou potoka, a to postupným zarezávaním do mäkkých pieskovcových, ílovitých a neskôr aj tvrdých vápencových hornín. Voda potoka vápenec aj chemicky rozpúšťala a modelácia prielomu pokračuje aj v súčasnosti. V časti prielomu sa v skalnej stene nachádza tzv. Ganok (balkóny). Jedná sa o dva otvory v skalnom útese spojené tesnou dutinou.

Poloha a prístup

Leží asi 2 km juhovýchodne od Ubytovanie Naďa v nadmorskej výške 630 – 700 m.n.m. Začína sa už v hornom toku potoka Malý Lipník pod bradlom zvaným Baraní roh a končí sa pod Lysou skalou. K Jarabinskému prielomu vedie značený turistický chodník (modrá značka). Od Ubytovania Naďa sa tam dostanete po žltej trase (viď priloženú mapku). Jarabinský prielom je na mapke označený číslom 9.

Prejsť na Rezerváciu

Prielom bol vyhlásený SNR 16.1.1967 za chránený prírodný výtvor. Po prijatí zákona 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa z chráneného prírodného výtvoru stala prírodná rezervácia.

Zdroj: www.obecajrabina.sk