Hôrka Háj

Hôrka Háj

Hôrka Háj studňa

Poloha a prístup k Hôrke Háj

Lokalita Hôrky Háj sa nachádza v severozápadnej časti Ľubovnianskej vrchoviny cca 2 km juhovýchodne od Litmanovej čo je asi 30-45 min pešej chôdze. Je situovaná na malej lúke asi 300 m juhozápadne pod masívom Čertovej skaly. V jej tesnej blízkosti vedie trasa oficiálnej turistickej modrej značky Jarabina – Jarabinský prielom – sedlo Vabec – Stará Ľubovňa. V blízkom okolí nájdete Bradlo Baraní roh, pri ktorom sa začína už spomínaný, mimoriadne krásny Jarabinský prielom a Lysá skala. Hôrka Háj je na mapke označená číslom 11.

Legenda o kaplnke na Hôrke Háj

Kaplnka na Hôrke Háj je úzko spätá s tzv. „Legnavským monastírom“. Zbierka ruských historikov z roku 1843 hovorí, že uhorský kráľ Karol Róbert v roku 1323 venoval Filipovi Drugetovi ako dar kraj okolo plavečského a ľubovnianskeho zámku. Tam je spomínaný aj Legnavský monastír, ktorý bol postavený z dreva a bol zničený Tatármi. Z tohto monastíra utiekli mnísi a usadili sa pri Hôrke Háj. V zime slúžili za stravu a nocľah v okolitých obciach a keď sa jedného dňa vrátili z dediny našli jedného svojho spolubrata mŕtveho pod skalou s knihou v ruke. Pochovali ho na lúčke Háj, kde neskôr postavili „keliu – modlitebňu“. Od vtedy bola táto lúčka v povedomí ľudí vnímaná ako posvätná.

Ďalší príbeh, viazaný k tomuto miestu je o gazdovi, ktorý v minulosti na túto lúčku zahnal svoje stádo a pri kaplnke zaspal. Mal sen, v ktorom mu bolo povedané aby predal voly a na tomto mieste postavil novú kaplnku. Tento sen však nebral vážne, voly si ponechal a do roka mu uhynuli. Vtedy sa zdôveril so svojím videním a nakoniec splnil o čo bol žiadaný. Vychoval iný pár volov a po ich predaji postavil na Hôrke Háj novú kaplnku. Až do súčasnosti sa v kaplnke konajú lokálne odpustové slávnosti s posvätením vody v studničke vzdialenej 150 m pod kaplnkou, ktorá je jej súčasťou.

Prosíme turistov aby pri návšteve mali na pamäti sakrálny charakter tohto miesta.

Prejsť na Rezerváciu